Ormarić S-9

3.480,00 DIN

Za skupštine stanara obezbeđen je popust, cena: 3.132,00 din.
Cena usluge ugradnje ormarića je: 780 din.

Kategorija: