Protivpožarni aparat S-6 A

3.480,00 DIN

Za poslovni prostor (broj aparata zavisi od površine i požarnog opterećenja objekta); Skupštine stanara; Teretna vozila nosivosti od 3,5 do 12 tona; Vozila nosivosti do 3,5 tone za prevoz opasnih materija; Minibus.