Koji aparat kupiti?

 • Aparat S-1 i S-1 A – za putnička vozila (u pojedinim zemljama obavezan je aparat S-2, S-2 A)
 • Aparat S-2 i S-2 A – za teretna vozila nosivosti do 3,5 tona i za putnička vozila
 • Aparat S-3 i S-3 A – za domaćinstva
 • Aparat S-6 i S-6 A – za poslovni prostor (broj aparata zavisi od površine i požarnog opterećenja objekta); Skupštine stanara; Teretna vozila nosivosti od 3,5 do 12 tona; Vozila nosivosti do 3,5 tone za prevoz opasnih materija; Minibus
 • Aparat S-9 i S-9 A – za poslovni prostor (broj aparata zavisi od površine i požarnog opterećenja objekta); Teretna vozila nosivosti preko 12 tona; Autobusi; Vozila nosivosti preko 3,5 tona za prevoz opasnih materija
 • Aparat S-50 i S-50 A – za benzinske pumpe i objekte sa velikim požarnim opterećenjem
 • Aparat CO2 – 5 – za poslovni prostor (za zaštitu elektro ormana i elektroinstalacija)
 • Aparat CO2 – 10 – za zaštitu elektro ormana i elektroinstalacija; Manjih trafo stanica; Farbare
 • Aparat CO2 – 30 – za stabilne sisteme za gašenje požara, veće trafo stanice i farbare
 • Aparat CO2 – 60 – za stabilne sisteme za gašenje požara, veće trafo stanice i farbare
 • Aparat VP 15 – za šumske požare